Keil C51

Martin LOCKER locker at vosrk.cz
Sat Jun 17 12:55:48 CEST 2000


Diky moc za rady, jiz se mi to podarilo 
slinkovat, predtim to porad hlasilo chybu 
prekryti segmentu
Odstranilo to az pouziti konstrukce dle rady:

???????????????????????????????
> NAME 	SKOKY
> ;
> PUBLIC	_SKOC
> 

> SKOKY  	SEGMENT  CODE
> 
> 	RSEG  SKOKY
????????????????????????????????

Bylo by mozne tuto konstrukci ponekud osvetlit 
(omlouvam se za svoji neznalost, ale doposavad 
jsem vystacil vzdy nastavenim segmentu CSEG, 
resp. DSEG, BSEG)

			Diky  
Martin Locker
e-mail: locker at vosrk.cz


More information about the HW-list mailing list