Komunikace po 220V

JNetopil at infinity.cz JNetopil at infinity.cz
Mon Jun 5 11:49:47 CEST 2000


Koho to zajímá, podívejte se sem: http://mujweb.cz/www/jnetopil
Jirka Netopil

-----Original Message-----
From: JNetopil at infinity.cz [mailto:JNetopil at infinity.cz]
Sent: Friday, June 02, 2000 12:14 PM
To: Multiple recipients of list
Subject: RE: Komunikace po 220V


Právì vyvíjím komunikaèní zaøízení, které je schopné propojit
velké mno¾ství za¾ízení a poèítaèù pøes sí» 230V ST rychlostí 125000b/s.
S poèítaèem komunikuje rychlostí 115200b/s.
Dá se k nìmu pøipojit napø. kotel ústøedního vytápìní,
programovatelný termostat, teplomìry, osvìtlení apod.
Také propojit poèítaèe (pokud doká¾u napsat driver pro Windows).
Samozøejmì v¹echno programovatelné (Atmel) a ovládané z PC.
Má to vlitelnì EEPROM, LCD display, hodiny, teplomìry, triaky na spínání
230V ST apod.
Mám tuto rychlost zatím vyzkou¹enou v rámci jednoho patra rodinného domku.
A to témìø bez chybných packetù, které by se musely opakovat.
Termín dokonèení: pøed nadcházející topnou sezónou.
A¾ to budu mít, tak dám vìdìt.
Pokud by mi chtìl nìkdo pomoci s vývojem SW pro PC, bylo by to døíve.
SW musí být v MS Visual C++.
První prototyp mi le¾í na stole, ale je¹tì nemá kompletní SW pro Atmela.
Je¹tì nevím, zda dám v¹echno zadarmo (nìkdo by to mohl zaèat vyrábìt
a já bych z toho nemìl ani korunu - a to by mì nasralo).
Jirka Netopil

-----Original Message-----
From: Josef Koke¹ [mailto:kokes at fsid.cvut.cz]
Sent: Thursday, June 01, 2000 5:06 PM
To: Multiple recipients of list
Subject: Re: Komunikace po 220V


Napriklad : http://www.marybell.cz
JK


----- Original Message -----
From: <Serych at Panska.CZ>
To: Multiple recipients of list <hw-news at list.gin.cz>
Sent: Thursday, June 01, 2000 9:13 AM
Subject: RE: Komunikace po 220V


Jaky ma takovyhle prenos dosah? V ramci bytu, budovy, sidliste? Jak se to da
ukoncit, aby to nelezlo treba z baraku ven? Co se stane, kdyz se na siti
sejde vic takovych prenosu najednou? Je o tom nekde na Inetu nejaka
povsechna informace?

Diky


Jakub Serych

> -----Original Message-----
> From: Zdenek Karas [SMTP:karas at volny.cz]
> Sent: Thursday, June 01, 2000 8:03 AM
> To: Multiple recipients of list
> Subject: Re: Komunikace po 220V
>
> Zkuste u SGS THOMSON dat vykledat "power line modem" (cislo brouka si
> nepamatuju :o). Postavit cele zarizeni stoji neco okolo 500 Kc (asi pred
> rokem).
>                   Zdenek Karas
> -----Pùvodní zpráva-----
> Od: Zdenek Aster <zdenek.aster at atlas.cz>
> Komu: Multiple recipients of list <hw-news at list.gin.cz>
> Datum: 31. kvìtna 2000 13:07
> Pøedmìt: Komunikace po 220V
>
>
> >Zdravim
> >    nevite nekdo nejaky tip na nejakyho
> >brouka ci modul, ktery by komunikoval po 220V
> >a dal se sehnat v CR a za rozumnou cenu. Je mi
> >jasne ze pozadavky jdou trochu proti sobe.
> >Nicmene dekuji za jakykoliv tip.
> >
> >S pozdravem
> >      Zdenek Aster
> >
> >
> >


More information about the HW-list mailing list