Komunikace po 220V

Jozef Slavik slavik at fstav.utc.sk
Fri Jun 2 15:27:03 CEST 2000


>1. Udìlat u¾ivatelsky pøíjemné rozhraní pro ovládání, programování a
>monitorování rùzných za¾ízení v síti.
>2. Napsat ovladaè pro Windows, který by se tváøil jako klasická sí»ová
karta
>ve Windows a který by umìl pøedávat data, která jdou z jiného zaøízení ne¾
>PC do programu v bodì 1 (pøípadnì aby to ukládal, kdy¾ program nebì¾í).


k 2. pod akou verziou Windows???....9x alebo NT?...co sa tyka bodu 1 je to
celkom jedno,
ale pre ovladac je to rozhodujuce...

s pozdravom,
J. Slavik


More information about the HW-list mailing list