Komunikace po 220V

JNetopil at infinity.cz JNetopil at infinity.cz
Fri Jun 2 12:50:42 CEST 2000


-----Original Message-----
From: Jozef Slavik [mailto:slavik at fstav.utc.sk]
Sent: Friday, June 02, 2000 12:44 PM
To: JNetopil at infinity.cz
Subject: Re: Komunikace po 220V


>>Pokud by mi chtìl nìkdo pomoci s vývojem SW pro PC, bylo by to døíve.
>>SW musí být v MS Visual C++.

>Skuste napisat Vasu predstavu co by ste chceli pomoct.
>
>S pozdravom,
>J. Slavik

1. Udìlat u¾ivatelsky pøíjemné rozhraní pro ovládání, programování a
monitorování rùzných za¾ízení v síti.
2. Napsat ovladaè pro Windows, který by se tváøil jako klasická sí»ová karta
ve Windows a který by umìl pøedávat data, která jdou z jiného zaøízení ne¾
PC do programu v bodì 1 (pøípadnì aby to ukládal, kdy¾ program nebì¾í).


More information about the HW-list mailing list