PIC16F876 & LCD display (long RE:)

Miroslav Draxal evik at mbox.vol.cz
Wed Aug 29 22:28:13 CEST 2001-----Original Message-----
From: owner-hw-news at list.gin.cz [mailto:owner-hw-news at list.gin.cz]On Behalf
Of Hynek Sladky
Sent: Wednesday, August 29, 2001 1:09 PM
To: hw-news at list.gin.cz
Subject: Re: PIC16F876 & LCD display (long RE:)


> Nebo muzeme jako parametr predavat adresu znaku (v ramci stranky), pak
vypada procedura takto:
>
> org 0X10
> getstring: clrf pclath
> movwf pcl
> dt "AHOJ",0
>
> cili v nasem pripade pro W=0X12 se vrati 'A', pro W=0X13 se vrati 'H'...
>

Teda klobouk dolu, tohle me nenapadlo... Asi bych se mel nad sebou zamyslet,
protoze jsem byl fixovan jen na zpusob, ktery pouzivam
od dob, co Microchip znam!

Hynek Sladky

tet tomu trochu ( teda uplne ) nerozumím. rozeberu to .


ve W mam 12
> getstring: clrf pclath		; nuluju pclath
> movwf pcl			; skoc na 12 bunku
> dt "AHOJ",0			; skoci na A, tomu rozumim, ale kam to ulozí?

nebo jak to je
			Mira
---
Pøíchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.274 / Virová báze: 144 - datum vydání: 23.8.2001


More information about the HW-list mailing list