USB port

Robert Vojta robert at v0jta.net
Wed Aug 22 13:24:39 CEST 2001


> Mám desku P100 a tá nemá USB port
> je nějaké řešení napojit na ní USB port ?

 Koupit USB PCI Card, stoji cca 700,-Kc. Prida Vam USB rozhrani do pocitace.

                              --Robert V0jta

-- 
      _ 
      |-| __    Robert Vojta (robert-at-v0jta-net)
      |=| [Ll]       http://www.v0jta.net/
      "^" ====`o
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 240 bytes
Desc: not available
Url : http://mailman.nethouse.cz/pipermail/hw-list/attachments/20010822/887b6926/attachment.bin


More information about the HW-list mailing list