Dotaz na bezdrátový přenos

Kuchař Rudolf dverer at raz-dva.cz
Mon May 28 06:14:34 CEST 2001


Èetl jsem Vá¹ dotaz a nedostaèující odpovìï, ale snad do této doby jste se
nìco dozvìdìl. Sháním k pohybovým èidlùm pøenos poplachu na vzdálenost asi
10 km bezdrátovì, snad nejlépe na telef. linku. Stále mi nabézejí celé
zaøízení i s ústøednou za Velké peníze. Mì by staèil jen pøenos, ústøednz s
èidlem se zde prodává za 1200 kè. Tento domácí poplach zde je  a mohu ho i
opatøit. Ostatní bych zapojil. Pokud máte informace byl bych rád za zaslání.
S pozdravem KR.
---
Odchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.227 / Virová báze: 109 - datum vydání: 16.1.2001


More information about the HW-list mailing list