Nepájivá maska

Semach semach at semach.cz
Wed May 16 21:39:45 CEST 2001


Hello konference,

 cim se da odstranit z tistaku nepajiva maska krome oskrabani ?

Ales Filip  <afilip at gmx.net>
Kutna Hora  Czech Republic
 http://afilip.kgb.cz
    ICQ:64650313


Velice silnou koncentrací hydroxidu uhlièitého - louhu ponorem na nìkolik
hodin a¾ dní. Je to ale nebezpeèné.

S pozdravem

Jiøí Riedel - Semach, Nerudova 8 / 652, 757 01 Vala¹ské Meziøíèí
telefon 0651 / 615 518, 0603 811 933 ( 781 721 ) fax 0651 / 614 396
http://www.semach.cz  mailto:semach at semach.cz mailto:dps at semach.cz


More information about the HW-list mailing list