SOubor *.PSD ????

Galuszka Jan ing. konference at ei.cz
Wed May 16 16:44:51 CEST 2001


To je soubor PhotoShopu


S pozdravem
          ing. Jan Galuszka (0603-531605)

FANDA elektronik s.r.o. , Tìrlická 475/22, 735 35 Horní Suchá
Tel/fax: 069/6425819, E-mail:  FANDA at ELEKTRONIKA.CZ ,  WEB:
WWW.ELEKTRONIKA.CZ
IÈO: 62301802, DIÈ: 370-62301802, Bankovní spojení: Èeská Spoøitelna Ostrava
a.s. è.ú.: 1641209319/0800

> -----Original Message-----
> From: hw-news at list.gin.cz [mailto:hw-news at list.gin.cz]On Behalf Of
> Ladislav Cisar
> Sent: Wednesday, May 16, 2001 3:15 PM
> To: Multiple recipients of list
> Subject: SOubor *.PSD ????
>
>
> Co je to za typ souboru s priponou PSD  . A jakym programem se otvira.
>
> LAda
> ---
> Odchozí zpráva neobsahuje viry.
> Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
> Verze: 6.0.252 / Virová báze: 125 - datum vydání: 9.5.2001
>
>
>
> ---
> Pøíchozí zpráva neobsahuje viry.
> Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
> Verze: 6.0.230 / Virová báze: 111 - datum vydání: 25.1.2001
>
---
Odchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.230 / Virová báze: 111 - datum vydání: 25.1.2001


More information about the HW-list mailing list