Prosim o radu.

Vladimír Palkovič palkovic at steag.sk
Tue May 15 14:39:39 CEST 2001


    A» ¾ije HW !

Prosím Vás o radu : sestava PC : MB M807, Athlon 950, All In Wonder s TV
tunerem a 32 MB, 128 MB RWM, 40 GB HDD WDC, Win 98 CZ (ne SE). Problém : pøi
nahrávání videa nebo jen zvuku záznamníkem zvuku z Windows se zvuk bohu¾el
nenahrává. Jinak zvuk funguje dobøe jak pøi TV, tak napø z CD. Propojení je
uvnitø z CD-ROM do All In Wonder a z ní do zvukovky na MB, zároveò mám
propojeno AV output z AIW do Input Line zvukovky. Vybírám rùzná zaøízení v
mixá¾ním pro záznam, ale poøád nic.

Prosím o konstruktivní rady, ne o pomluvy desek PC CHIPS, i kdy¾ mo¾ná
pravdivé.

Dìkuji.

Vladimír Palkoviè


More information about the HW-list mailing list