Přechod video na optiku

Josef Lípa jol at atlas.cz
Wed May 9 14:12:28 CEST 2001


Zdravím v¹echny,

nemáte nìkdo tip nebo zku¹enosti s pøevodem (hotové a levné zaøízení)
videosignálu na optické vedení a zpìt (single mode 1300 nm) ? díky za tip

Josef OK1FWD
---
Odchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.251 / Virová báze: 124 - datum vydání: 26.4.2001


More information about the HW-list mailing list