Počítač IQ-151 - schéma

Jiri Prachar j.prachar at i.cz
Mon May 7 09:25:05 CEST 2001


Nekde bych mozna nasel schema, ale to je vsechno.
JP

Ondøej Jakubèík wrote:

> Ahoj v¹ichni. Dìlám emulátor IQ-151 a potøebuji schéma, dokumentaci,
> EPROMky, atd. Zajímalo by mì,
> jestli nìkdo nedìlal nìco podobnýho. Pøedem moc díky.
>
> Ondøej Jakubèík
> ojakubcik at seznam.cz

More information about the HW-list mailing list