Re: emulátor k ADuC

Jalovecky Rudolf Rudolf.Jalovecky at vabo.cz
Mon May 7 09:16:27 CEST 2001


Ano, jde to i s ADuC812, pou¾ívám to nìkolik mìsícù a pøesnì tak emuluji
89C2051 jen bez komparátoru.

Zdravím R.Jalovecký
		

More information about the HW-list mailing list