=?windows-1250?Q?Klavesnice_k_notebooku_=28asi_zlomen=FD_p=E1skov=FD_vo?=

DJ Deep deep at kamarad.cz
Thu May 3 20:00:51 CEST 2001


Dobrý veèer (noc , ráno)
Nemìl by tu nìkdo klávesnici k notebooku IBM Think Pad 350 ?
pøestaly mi chodit nìkteré klávesy ale po rozebrání není na páskových
vodièích nic! vidìt, postupným ohýbáním jsem zjistil ve kterých místech
je asi zlomený.
Nebo nìjaký zpùsob na amatérskou opravu? (rád bych ho dál používal na
to na co ho používám absolutnì staèí)


More information about the HW-list mailing list