Kdo umí I2C na PIC?

Michal Sith sithman at email.cz
Wed May 2 09:59:58 CEST 2001


U¾ nìkolik týdnù se pokou¹ím pomocí originální anglické
 dokumentace k PIC16f877 rozlu¹tit vyu¾ití hardwareovì implantované
 I2C v PIC. Pomocí návodu se mi to nedaøí a proto sháním nìkoho,
 kdo se s tímto problémem setkal a prosím jej o libovolný ASM soubor,
 ze kterého bych mohl jednotlivé nastavení a posloupnost registrù
 vysledovat. Jedná se o datový pøenos Start xxxx8bitfamilyxxxx ACK xxxxxxxx
 ACK xxxxxxxx .....  ACK Stop
Pokud jste se nìkdo s tímto problémem setkal, pomozte mi prosím, u¹etøilo
 by mi to mnoho práce.


---
EMAIL.CZ - Vase posta je vzdy s Vami
http://www.email.cz
More information about the HW-list mailing list