IO pro spinany zdroj proudu

Jiri Bezstarosti jiri at bezstarosti.cz
Tue Mar 4 21:22:12 CET 2003


Jejejej - jako bych nic nenapsal !!!

Vzdyt tam pisete o nastaveni R3 podle poctu nabijenych clanku
a v datasheetu jsem take prehledl obrovskou tabulku :(.

Omlouvam se, uz jsem asi dnes opravdu hodne vedle ...
Zkratka jsem ted placal uplne z cesty - uprimne to priznavam.

--
Jiri Bezstarosti


----- Pùvodní zpráva ----- 
Od: <jiri at bezstarosti.cz>
Komu: <hw-news at list.gin.cz>
Odesláno: 4. bøezna 2003 19:59
Pøedmìt: RE: IO pro spinany zdroj proudu


> Mel bych jednu drobnost.
> 
> Kdyz nabijecka bude pripojena k Vcc, tedy pripojeno napajeni
> jak pisete na hornim rozsahu Vami uvadeneho, tedy 30V, a bez
> nabijeneho aku, bude na pinu 1 napeti neco pod 15V zpusobene
> praci nezatizeneho proudoveho zdroje sestaveneho z IC3
> pres delic z odporu 2x 10k. Tedy chtelo by byt, kdyby se
> na tom vstupu "nesrazilo" treba interni diodou v MC33340 k Vcc.
> 
> A protoze napajeni MC33340 je 9V, pak v MAXIMUM RATINGS
> je pro pin 1 uvedeno:
> -1 to Vcc+0.6 or -1 to 10 (V) + note: "Whichever voltage is lower".
> 
> Jinymi slovy na pinu 1 vice nez 9.6V byt nesmi, coz sice
> asi nebude, protoze predpokladam interne diodu od pinu
> k Vcc (uz jen kvuli vypadku napajeni pri pripojenych aku,
> aby na vstupu nebylo vice nez Vcc), ale pracovat uz tam
> mereni take nebude. Takze horni rozsah napajeciho napeti
> je u Vas neco kolem 20V, dale uz nema vyznam, protoze pak
> uz to ani nezmeri aku, kdyz jich bude pro napeti pres 20V.
> 
> Ale jsou to vsechno jen predpoklady, interni zapojeni
> MC33340 neznam.
> 
> --
> Jiri Bezstarosti
> 
> 
> -----Original Message-----
> From: Mirek Prokop [mailto:mirekpr at comar.cz]
> Sent: Tuesday, March 04, 2003 4:41 PM
> To: hw-news at list.gin.cz
> Subject: Re: IO pro spinany zdroj proudu
> 
> 
> Dìkuji všem za návrhy zapojení. Jak bude víc èasu pokusím se tím
> prokousat pøípadnì i otestovat. Poøád se ale nevzdávám nadìje, že
> funkci spínaného zdroje i omezení proudu zastane jeden IO a nebude
> nutné ho komplikovat dalším OZ.
> 
> Abych také nìèím pøispìl, hrál jsem si trochu s nabíjením NiCD a NiMH
> akumulátorù pomocí MC33340, vzniklo z toho již èásteènì otestované
> zapojení (prosím nekamenovat, je to mùj první pokus o schéma v Eaglu):
> http://www.volny.cz/mirekpr/nab/nab_mc33340.gif
> 
> Vycházel jsem z katalogového zapojení MC33340 na stranì 14:
> http://www.onsemi.com/pub/Collateral/MC33340-D.PDF
> 
> Odstranìny jsou ale nìkteré jeho omezení a nectnosti:
> * napájení pro MC33340 je stabilizováno pomocí IC5 - 78L09 a tím pádem
> rozsah napájecího napìtí celé nabíjeèky je v rozmezí od 12V (lze po
> drobné modifikaci i snížit) do 30V (pùvodnì max. 18V - omezení
> MC33340), nabíjet lze tak souèasnì vìtší poèet èlánkù
> * pùvodní vypínání proudu pomocí LM317 se ukázalo pøi nabíjení jednoho
> èlánku nefunkèní a navíc bylo potøeba zajistit na pinech 2 a 3 MC33340
> napìtí nižší než jeho napájení. Bylo proto nahrazeno použitím Power
> MOSFET tranzistoru IRF9530, R5, IC4, D2 a OK1 a R5. LM317 regulující
> proud byl nahrazen LM338 který zvládá s pøíslušným chlazením proudy do
> 5A, jeho hodnota je urèena velikostí R5.
> * pùvodní omezení udržovacího proudu po skonèení nabíjení pomocí
> rezistoru bylo nahrazeno IC3 LM317L a R6, hodnota (cca 10mA) je nyní
> nezávislá na poètu nabíjených èlánkù a napájecím napìtí
> 
> Poèet nabíjených èlánkù je nutné nastavit hodnotu R3 (napø. dekadickým
> palcovým pøepínaèem a pøíslušným poètem rezistorù s hodnotou 10K) dle
> vzorce platícího pro 2ks èlánkù a více:
> R3 = (poèet_èlánkù - 1) * 10000
> Pro jeden èlánek se ponechá R3 na hodnotì 10k a vynechá se R2.
> 
> Budu rád za jakékoliv pøipomínky.
> 
> -- 
> S pozdravem,
>  
> MirekPr
> 
> 
> 
More information about the HW-list mailing list